Informacja dla rodziców i uczniów gimnazjum 27.04.2018
Dodane przez miekina-depta dnia Kwiecień 28 2018 18:56:49

Informacja dla uczniów i rodziców
Zajęcia dydaktyczne zaczynają się 7 maja 2018r., a w dniach 8-10 maja 2018r. jest szkolna wycieczka

do Warszawy i 8 maja 2018r. do Krakowa. W czasie wycieczki uczniowie nie jadący zobowiązani są

uczęszczać do szkoły. W piątek 11 maja 2018r. są już normalne zajęcia wg stałego planu.


Prosimy więc przyjrzeć się postępom uczniów, czyli ocenom. Dnia 14 maja 2018r. będą wysyłane

informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi. Zainteresowani uczniowie poprawą złych,

niesatysfakcjonujących ocen a także uczniowie, którzy opuszczając zajęcia nie pisali wszystkich prac

pisemnych zobowiązani są indywidualnie skontaktować się z nauczycielami przedmiotów

najpóźniej 11 maja 2018r. tj. w piątek po wycieczce.